kliknij by poznac oferte


Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
- Strona główna
- Logowanie
- Użytkownicy
- Szukaj
- Artykuły
- Download
- Kontakt
- Dni Szubina
- Wikipedia "Szubin"
Geografia i przyroda
- Położenie miasta
- Warunki naturalne
- Wsie i Sołectwa

Historia
- Historia miasta
- Historia herbu
- Sławni ludzie
- Powstanie
- Lata okupacji

Zdrowie
- szpital
- Lekarz Domowy
- przychodnie
- specjalistyka
- telefony ratunkowe
- apteki

Informacje kontaktowe
- Urzędy i Instytucje
- Placówki kulturalne
- Szkoły

Rozrywka
- Bary, PUB'y, Kluby
- Terminal Club
- Midi Hotel

Rozkład PKS, MBUS
- PKS
- MBUS

- Informacje ogólne
- AIKIDO
- SALSA
- terminarz
- regulamin
- SZLIPIHA
- Oldboys
- Szubinianka
- Lekkoatletyka
- Sport szkolny
- Tenis
- Rekreacja, hobby
- Różne
Nowości:
- XIV Igrzyska (...)
25.06.2012 20:31
- LA indywidua (...)
11.06.2012 09:58
- Trójbój LA
11.06.2012 09:54
- Czwórbój lek (...)
11.06.2012 09:47
- Indywidualne (...)
24.05.2012 20:14
- Trójbój LA
24.05.2012 20:11
- Czwórbój LA
24.05.2012 20:04
- Mini Piłka N (...)
20.05.2012 20:29
- Ważne zwycię (...)
24.03.2012 19:19
Szubińskie Towarzystwo Kulturalne
- Oficjalna strona
Rejonowa Biblioteka
- Oficjalna strona
SDK
- Informacje ogólne
- działające kółka
Plama’s
- historia
- członkowie
- historia wystaw
Flesz
- historia
- członkowie
- terminarz wystaw
Literatura
- Andrzej Klawitter
- NN
Co, gdzie, kiedy ?
- SDK
- Inne
- Artykuły

- Porady
- Pruskim Okiem
- Astronomia
- Polityka
- Pielgrzymka 2007
 Artykuły:
Główna > Sport > SALSA

Oceń ten artykuł:
Regulamin rozgywek Salsy
16.09.2008 10:41 || Wersja do druku :: Regulamin rozgywek Salsy
Średnia ocena: 0 (głosów: 0)


REGULAMIN ROZGRYWEK SZUBIŃSKIEJ AUTONOMICZNEJ LIGI SIATKÓWKI

1. Rozgrywki Szubińskiej Autonomicznej Ligi Siatkówki prowadzi Towarzystwo STS SALSA Szubin.
2. Naczelnym przesłaniem rozgrywek jest organizacja wolnego czasu dla mieszkańców gminy Szubin oraz popularyzacja tej dyscypliny sportu, szczególnie wśród młodzieży.
3. Regulamin rozgrywek oraz wszystkie z nimi związane sprawy ustala Zarząd STS SALSA, kierując się sugestiami zespołów biorących udział w rozgrywkach, reprezentowanych przez ich kapitanów.
4. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek większej liczby zespołów niż pozwalają na to względy organizacyjne, pierwszeństwo udziału mają drużyny, które grały w lidze
w poprzednim sezonie.
5. Wysokość wpisowego zostaje ustalona na zebraniu poprzedzającym rozgrywki. Wpłata musi być dokonana najpóźniej przed rozpoczęciem drugiej kolejki rozgrywek.
6. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy oraz zawodniczki zrzeszeni
w PZPS lub Kujawsko-Pomorskiego ZPS, którzy nie ukończyli 40 roku życia,
z wyjątkiem pkt. 7.
7. Dopuszcza się udział w rozgrywkach zawodników zrzeszonych w PZPS lub Kujawsko-Pomorskiego ZPS, którzy nie ukończyli 18 roku życia i są mieszkańcami gminy Szubin.
8. Drużyna może zgłosić do udziału w rozgrywkach 12 zawodników. Zgłoszeń można dokonywać do końca rundy rozgrywkowej. Zawodnik zgłoszony do jednego zespołu może wystąpić w innym, po zakończeniu rundy rozgrywkowej.
9. W zespole może występować dwóch zawodników spoza gminy Szubin, z tym , że na boisku może przebywać tylko jeden.
10. Minimalna liczba zawodników wymagana do rozpoczęcia meczu wynosi 5.
11. Zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach.
12. Drużyna, w której zagra nieuprawniony lub niezgłoszony zawodnik, zostaje ukarana walkowerem.
13. Wprowadza się następujące kary (oprócz kar określonych przepisami gry w piłkę siatkową PZPS) za niesportowe zachowanie zawodników:
a. pierwsze przewinienie sygnalizowane przez sędziego żółtą kartką – kara pieniężna 10,00 zł od drużyny
b. kolejne przewinienie tego samego gracza – czerwona kartka (wykluczenie
z gry) oraz kara pieniężna 20,00 zł od drużyny
c. w przypadku szczególnie skandalicznego zachowania zawodników w trakcie spotkań możliwe jest ukaranie zespołu walkowerem. Taką decyzję może podjąć Zarząd Stowarzyszenia po konsultacji z sędziami spotkania.
14. Zespół, który przegrał mecz walkowerem zobowiązany jest uiścić karę finansową
w wysokości 30 zł. Punktacja w przypadku walkowera jest następująca: punkty meczowe 2:0, punkty setowe 2:0, małe punkty ± 25.
15. Opłatę za walkower lub wszelkie inne kary pieniężne nałożone na zespół, za nie przestrzeganie postanowień regulaminu należy wnieść najpóźniej przed kolejnym meczem drużyny ukaranej, o ile Zarząd Stowarzyszenia nie wyznaczy innego terminu. Nie wypełnienie powyższego zapisu powoduje nie dopuszczenie zespołu do rozegrania spotkania, co w konsekwencji oznacza walkower!
16. Drugi walkower w ciągu jednego sezonu wyklucza definitywnie drużynę z rozgrywek. Zespół może ponownie przystąpić do rozgrywek najwcześniej na początku nowej edycji, po zapłaceniu zaległych kar finansowych oraz i wpisowego.
17. W przypadku nie spełnienia przez drużynę postanowień zawartych w pkt.13 do 16, zobowiązania finansowe zespołu wykluczonego z SALSY dzieli się pomiędzy zawodników figurujących na jej liście zgłoszeniowej w dniu wykluczenia.
18. Warunkiem udziału ww. zawodników w kolejnych edycjach SALSY jest opłacenie swojej części zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
19. Po wykluczeniu lub rezygnacji zespołu z gry w SALSIE, anulowane zostają wyniki spotkań z udziałem tej drużyny z rundy, w której zespół zakończył grę.
20. Istnieje możliwość przełożenia meczu, za zgodą drużyny przeciwnej oraz uprzednim powiadomieniu sekretarza Stowarzyszenia najpóźniej 8 dni przed planowanym meczem. Przełożone spotkanie zespoły rozgrywają we własnym zakresie w przeciągu jednego miesiąca, najpóźniej do momentu zakończenia rundy, w której to spotkanie miało się odbyć.
21. Koszty przełożenia meczu ponoszą zainteresowane drużyny.
22. Wszelkie nie zawarte tutaj kwestie regulują przepisy obowiązujące w Polskiej Lidze Siatkówki.
23. Opłaty wniesione przez zespoły mogą być zwrócone tylko w przypadku, kiedy zespół wycofa się z rozgrywek przed rozegraniem swego pierwszego meczu. W sytuacji, kiedy zespół zostanie wykluczony z rozgrywek na skutek naruszenia postanowień regulaminu, opłaty nie będą zwracane.
24. Punktacja:
a. mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów, punktowanych zgodnie
z przepisami PLS,
b. za wygrany mecz drużyna otrzymuje 2 pkt., a za przegrany 1 pkt.,
c. o miejscu w tabeli decydują w kolejności: liczba punktów meczowych, większa różnica setów wygranych i przegranych, większa różnica małych punktów zdobytych i straconych,
d. w przypadku równej różnicy, decyduje większe liczba wygranych setów, czy zdobytych małych punktów.
25. Każda drużyna, jeden raz w rundzie rozgrywkowej, jest zobowiązana do obsługi stolika sędziowskiego i tablicy wyników.
26. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu obowiązującego na hali sportowej oraz do stosowania się do uwag i poleceń jej gospodarzy.
27. Jesienna runda rozgrywek w sezonie 2008/2009 organizowana jest pod patronatem Starostwa Powiatowego w Nakle.
28. Jeżeli rozgrywki odbywać będą się pod patronatem tytularnym, to drużyny zobowiązane są do wypełniania zapisów umowy sponsorskiej.
29. W sezonie 2008/2009 dopuszczona zostaje do rozgrywek drużyna Orzeł Kcynia, która winna spełniać wszystkie wymagania regulaminowe z wyjątkiem pkt. 9,przy czym jej zawodnicy są mieszkańcami gminy Kcynia.
30. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z przepisami PLS.

[ 0 ]


Login:
Hasło:
Zarejestruj!
Zapomniane hasło
· working advantages of the (0)
16.11.2018 10:22
· ermaid storage (0)
16.11.2018 10:18
· Authentic Seth Roberts Je (0)
16.11.2018 08:31
· David Savard Jersey (0)
16.11.2018 08:29
· Authentic Kenny Clark Jer (0)
16.11.2018 08:26
· Authentic Nick Nelson Jer (0)
16.11.2018 08:23
· Robin Lehner Sabres Jerse (0)
16.11.2018 08:21
· Josh Jones Youth Jersey (0)
16.11.2018 08:19
· Justin Jones Jersey (0)
16.11.2018 08:17
· Marcus Williams Youth Jer (0)
16.11.2018 08:07

Skocz do »

kliknij by poznac oferte

strona w budowie

kliknij by poznać ofertę

kliknij by odwiedzić stronę
Czy brakuje w Szubinie szkoły językowej?
 Tak
 Nie
 Trudno powiedzieć
Wyniki
online:
18 gości
0 użytkowników

dzisiaj:

w sumie:


Stan Komunikatora:

Marta [martucha] GG:7087519
Mariusz [marian] GG:2916438
Damian [stelo] GG:3777287

Warning: fopen(themes/modern/overall_footer.php) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 8

Warning: filesize() [function.filesize]: Stat failed for themes/modern/overall_footer.php (errno=2 - No such file or directory) in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 9

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 9