kliknij by poznac oferte


Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
- Strona główna
- Logowanie
- Użytkownicy
- Szukaj
- Artykuły
- Download
- Kontakt
- Dni Szubina
- Wikipedia "Szubin"
Geografia i przyroda
- Położenie miasta
- Warunki naturalne
- Wsie i Sołectwa

Historia
- Historia miasta
- Historia herbu
- Sławni ludzie
- Powstanie
- Lata okupacji

Zdrowie
- szpital
- Lekarz Domowy
- przychodnie
- specjalistyka
- telefony ratunkowe
- apteki

Informacje kontaktowe
- Urzędy i Instytucje
- Placówki kulturalne
- Szkoły

Rozrywka
- Bary, PUB'y, Kluby
- Terminal Club
- Midi Hotel

Rozkład PKS, MBUS
- PKS
- MBUS

- Informacje ogólne
- AIKIDO
- SALSA
- terminarz
- regulamin
- SZLIPIHA
- Oldboys
- Szubinianka
- Lekkoatletyka
- Sport szkolny
- Tenis
- Rekreacja, hobby
- Różne
Nowości:
- XIV Igrzyska (...)
25.06.2012 20:31
- LA indywidua (...)
11.06.2012 09:58
- Trójbój LA
11.06.2012 09:54
- Czwórbój lek (...)
11.06.2012 09:47
- Indywidualne (...)
24.05.2012 20:14
- Trójbój LA
24.05.2012 20:11
- Czwórbój LA
24.05.2012 20:04
- Mini Piłka N (...)
20.05.2012 20:29
- Ważne zwycię (...)
24.03.2012 19:19
Szubińskie Towarzystwo Kulturalne
- Oficjalna strona
Rejonowa Biblioteka
- Oficjalna strona
SDK
- Informacje ogólne
- działające kółka
Plama’s
- historia
- członkowie
- historia wystaw
Flesz
- historia
- członkowie
- terminarz wystaw
Literatura
- Andrzej Klawitter
- NN
Co, gdzie, kiedy ?
- SDK
- Inne
- Artykuły

- Porady
- Pruskim Okiem
- Astronomia
- Polityka
- Pielgrzymka 2007
 Artykuły:
Oceń ten artykuł:
AUTOSTRADA SZUBIN - NAKŁO
01.12.2006 10:18 || Wersja do druku :: AUTOSTRADA SZUBIN - NAKŁO
Średnia ocena: 2.33 (głosów: 3)


Do próby zmierzenia się z tematem drogi Szubin – Nakło skłoniły mnie zasadniczo dwie sprawy.
Pierwsza z nich, to deklaracja Sz. P.Radnego Powiatowego Artura Michalaka z Platformy Obywatelskiej, że:.... ‘ Cos z tą drogą muszę zrobić „
Druga z nich to,że doszedłem do wniosku, iż miło jest być redaktorem Tygodnika POWIAT i mieć płaconą ‘ wierszówkę ‘, dzięki stałemu, niezmiennemu tematowi, jakim jest DW 246.
A skoro i tak nie ma możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek zmian na tej drodze, co postaram się wykazać w tym materiale nieco później, rozpocznijmy, więc te akademicką, nikomu niepotrzebną dyskusję. W trakcie tej małej, retorycznej rozprawki odwołuję się bezpośrednio do Ustawy o drogach publicznych z 1985 z póz zmianami oraz wspominam o innych przepisach wykonawczych.

ZAMIAST POCZĄTKU Artykuł z Ustawy sprzed ponad 20 lat.

Art. 6.
1. Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu obronnym nie zaliczone do dróg krajowych.
2. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony narodowej.
3. Przebieg dróg wojewódzkich ustala sejmik województwa w planie regionalnym po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów, na obszarze, których przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu - opinii zarządów miast.
W związku z tym nasuwa się pytanie: Gdzie byli wszyscy ci radni, kiedy tworzono nowy system dróg? Czy wtedy nie wiedzieli o zagrożeniach na drodze 246?Dokładnie wtedy był odpowiedni czas, aby powstrzymać zamiary włodarzy wojewódzkich i próbować wyznaczyć inną trasę tranzytu dla pojazdów wysokotonażowych.,
Niestety, nawet najbardziej ekscytujące monity nie pomogą w naprawie szkód związanych z użytkowaniem, DW 246. I wydaje się, że nie wynika to bynajmniej ze złej woli władz wojewódzkich, ale z bardzo prozaicznego powodu. Brak środków finansowych. Jeżeli to tego dołożymy jeszcze fakt, iż na terenie województwa znajdują się inne trasy o podobnym stanie, a z dużo większym ruchem kołowym, na zmiany na drodze 246 trochę poczekamy. I wcale nie jest powiedziane,że stanie się w końcu 2013.

PROJEKT ZMIAN

Czyli pozostaje tylko płacz mieszkańców mających ‘ przyjemność ‘ mieszkać wzdłuż tej trasy oraz przysłowiowe ‘ bicie piany’ Radnych, którzy to tak bardzo się starają poprawić warunki bytowe potencjalnych wyborców. Otóż uważam, że nie. Jest nadzieja, na zmiany i to szybsze niż w 2013.
Sposobów.Jest kilka. Ale nie o nich chciałbym pisać. Spróbuję niniejszym tekstem zarysować pewien kompleksowy plan zmian na DW 246. Zmian, które na samym końcu tej podróży, przyznaję niełatwej, przyniosą poprawę bezpieczeństwa na drodze Szubin – Nakło.
A kluczem do tego jest, wg mojej skromnej osoby, przeprowadzenie zmian właścicielskich na drodze 246 i zmiana tejże drogi wojewódzkiej, na ‘ autostradę ‘ powiatową lub nawet gminną. ( zasadniczo: miedzy gminną)
I punktem wyjścia jest zarówno wspomniana wyżej ustawa „ drogowa” jak i Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Nakielskiego ( jakież to modne obecnie stwierdzenie) z kwietnia 2001 Nie wiem czy ktoś jeszcze o tym pamięta? Bo z całą pewnością ktoś za to wziął społeczne pieniądze.Tam nawet jest napisane, kto.
Zresztą poczytajcie sobie Państwo sami jak został zdefiniowany ten przez ekipę zarządzającą tym opracowaniem:
ZŁY STAN DRÓG
PROBLEM 11
Uzasadnienie
Drogi to nie tylko bezpieczeństwo przy przemieszczaniu się, ale też gwarancja – przy dobrej nawierzchni – mniejszego zużycia pojazdów samochodowych i prawidłowego poruszania się pojazdów jednośladowych. Przy czym istotna jest pełna infrastruktura drogowa a więc także chodniki, przejścia, miejsca PARKINGOWE itp. W tym celu niezbędny jest system gwarantujący dobre utrzymanie nawierzchni dróg.

Po czym następuje, całkiem ładna tabela ilustrująca... No właśnie. Sam nie wiem, co.
Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu.


A jeżeli do tej podstawy działań, dołożymy jeszcze jeden argument z dziedziny prawa drogowego, to....


Art. 10.
1. Organ właściwy do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii jest właściwy również do pozbawienia jej tej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do innej kategorii następuje do końca trzeciego kwartału, z mocą od dnia 1 stycznia następnego roku.Wynika z tego, że należałoby przygotować, w myśl istniejącej procedury prawnej, właściwe postępowanie prawne. Uważam,że ze strony władz:Powiatu Nakielskiego oraz przy współdziałaniu gmin Szubin i Nakło powinny zostać rozpoczęte działania mające na celu zmianę kategorii tej drogi. Oczywistym jest, że do opracowania powinno się dołączyć odpowiednie opinie:Komendanta Policji, stowarzyszeń pozarządowych, samych mieszkańców. Ważnym elementem jest statystyka wypadków wraz z kosztami ich likwidacji, raport o stanie zagrożenia,, itd. Oczywiście innym ważnym elementem byłoby opracowanie i przedłożenie odpowiednim władzom strategii zmian ruchu tranzytowego. A wszelakie opracowania prawne, należałoby oprzeć, niejako wychodząc im naprzeciw, o program Gambit 2000 oraz opracowanie SARTRE. I tu zatrzymam się na chwilę.
Obawiam się,że nikt nie zadał sobie to tej pory pytania skąd się biorą TIR-y na DW 246?A odpowiedź jest prosta. DW 246 to skrót dla pojazdów między DK5 i DK 10. I niestety przykro mi to stwierdzić nie jest prawdą, że jak podają niektóre media lokalne droga Szubin – Nakło nie spełnia warunków tranzytu wysokotonażowego.Otóż w:Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19-10-2005 ( Dz.U. Nr 219) ( ach ta Polska Solidarna!) Nie ma żadnych ograniczeń tonażowych dla tranzytu. Żadnych! Natomiast jest ograniczenie na DW Zarządu Powiatu Nakielskiego 241 na odcinku Sępólno Krajeńskie – Wągrowiec.
I wystarczyło Panie Radny Powiatowy Dawidzie Rzeski spytać się jak w miarę szybko i skutecznie zablokować ruch tranzytowy na DW 246. Wystarczy odpowiednie rozporządzenie ministra, a wiadomo ‘ czyj’ jest minister..
A to można było zrobić ‘ na teraz ‘
A tu jest odpowiedni zapis ustawowy: I wystarczyło, Sz. P. Przewodniczący Zbigniewie Sabaciński w poprzedniej koalicji lewicowej podjąć takie działania. Nic więcej. Wystarczyło Sz. P. Radny Bagnerowski wraz ze Sz. P. Starostą Hemmerlingiem znać prawo lub się kogoś z transportu o to zapytać.Interpelacje, jak mi wiadomo, nie mają mocy wiążącej.A przypomnę byli też inni Radni Powiatowi.
A biorąc pod uwagę poniższy zapis z Ustawy....
Art. 41.
1. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala sieć dróg krajowych oraz na wniosek właściwego zarządcy dróg wojewódzkich - sieć dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 100 n. (10 t), a na oś składową osi wielokrotnej od 57,5 n. (5,75 t) do 80 n. (8 t) w zależności od rozstawu osi składowych.
2. Koszty związane z określeniem tras przejazdu oraz z przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie lub gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych ponosi dokonujący tych przewozów lub przejazdów.
3. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, określa zasady ustalania kosztów, o których mowa w ust. 2, organy właściwe i tryb postępowania w tych sprawach.
.... mieliśmy przez ostatnie dwie kadencje , jako Szubinianie, naszego przedstawiciela w Sejmiku Wojewódzkim ( podobno) , zdaje się w Komisji Rewizyjnej . Oczywiście, że mowie tu o Sz. P. Przewodniczącym RM Marku Domżale.
Szanowni Państwo Radni. Chociaż spróbować takich działań. Chociaż to...
Istnieje też inna możliwość naprawy DW 246, bez konieczności uruchamiania długiej procedury zmian właścicielskich. Ale znowu > Wymaga ona uzgodnień pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu oraz woli politycznej ze strony wszystkich stron tej gry. Możliwość ta regulowana jest odpowiednim zapisem prawnym:
Ustawa ‘ drogowa’ Art. 19 punkt 4 Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumień.
Natomiast, jeżeli po wszystkich procedurach prawnych powiat nakielski przejąłby te drogę na własność, to możliwości ograniczenia ruchu byłyby znacznie większe. Wynikałoby bezpośrednio z parametrów technicznych, które muszą spełniać drogi powiatowe. Ale o tym może kiedyś indziej. A dodam tylko,że w myśl tejże ustawy ‘ drogowej ‘( paragraf 6a) droga Szubin- Nakło spełnia całkowicie wymogi drogi powiatowej.
Niestety. Ponieważ żyjemy w kraju o ograniczonej kulturze jazdy, w kraju, gdzie każdy kierowca to Robert Kubica oraz sam sobie ’sterem, żeglarzem i okrętem ‘, oprócz prawa pozostaje jego stosowanie.
Jakie są tu możliwości.? Nie ma racji Sz. P. Burmistrz Pogodziński,że kierowcy muszą zadbać o siebie, jak i nie ma racji Sz. P. sołtys Szmańda. Ostatni wypadek na DW 246 pokazuje,że nawet miejscowi nie umieją sobie radzić z ta drogą.Co gorsza? Nawet miejscowi nie umieją zachować niezbędnych warunków bezpieczeństwa na tej arterii.
Znowu, więc pozostaje pytanie o wolę polityczną do rozpoczęcia odpowiednich działań. A więc należałoby wprowadzić nie tylko niezbędne ograniczenia tonażowe, ograniczenia w ruchu tranzytowym oraz wszelkie inne niezbędne usprawnienia techniczne. Niejako drugim punktem oparcia jest egzekwowanie prawa. I wszyscy kierowcy wiedzą, jak to jest naprawdę.I niestety. Jeżeli Sz. P. Starosta „ dla ludzi „ Kindermann nie porozmawia sobie z dobrze z powiatowym komendantem policji w Nakle, to o jakichkolwiek długoterminowych efektach nie ma, co mówić. Przy czym nie uważam,że najlepszym sposobem na egzekucje prawa nie będzie wprowadzenie stałych posterunków policji drogowej na DW 246, wzorem z milicji drogowej w Rosji. W tym przypadku uważam, że Zarząd Powiatu współpracując ściśle z Burmistrzami Szubina i Nakła, zamiast wprowadzać wychowanie patriotyczne do szkół ( to już zupełnie inny temat – PATRIOTYZM), powinien wprowadzić system monitoringu wszystkich dróg na terenie powiatu, zaczynając od DW 246..
Oczywiście prędzej Nakło ma szansę na realne zmiany w tym temacie. Dlaczego? A ponieważ istnieje tam Straż Miejska?. I tutaj zamieszczę bardzo skróconą, ze względów oczywistych, pewną wykładnię, która stanowi po części podsumowanie celowości wszystkich tych zmian legislacyjnych:
Ustawodawca zrozumiał wagę problemu i postanowił złamać monopol Policji w zakresie kontroli ruchu drogowego, w celu zachęcenia władz samorządowych do inwestowania środków własnych w poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 230, poz. 2310) Strażnicy straży gminnych/miejskich z dniem 15 stycznia 2004 r. są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących pojazdami, wyłącznie przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej.

Ponadto Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2003r. Nr 130, poz. 1190) dała strażom gminnym/miejskim uprawnienie do przeprowadzenia postępowania mandatowego poprzez:
• umożliwienie przetwarzania danych osobowych, bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą;
• uzyskanie bezpłatnego dostępu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).
Z kolei przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych/miejskich są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026) nadają kompetencję strażnikom do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w przepisach Kodeksu wykroczeń, w zakresie upoważnienia do kontroli ruchu drogowego.

Samorządy gminne mogą obecnie efektywnie i racjonalnie zadbać o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Zgodnie, bowiem z przepisami ustawy środki finansowe, wygenerowane z mandatów, będą mogły być przeznaczane na dalszy rozwój systemów bezpieczeństwa drogowego w gminach, gdyż pieniądze te trafią do budżetu gminy.

Będzie to jednak możliwe pod warunkiem, że wyposażone będą one w odpowiednie środki techniczne i zastosowane zostaną zintegrowane systemy stałych i mobilnych fotorejestratorów przekroczenia prędkości dopuszczalnej na danym odcinku drogi oraz fotodetektorów rejestrujących przejechanie na czerwonym świetle, które będą miały wsparcie zautomatyzowanych centrów mandatowych.

Zautomatyzowane Systemy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stosowane są w wielu uprzemysłowionych krajach na świecie, których nie stać na kosztowne skutki wypadków drogowych (m. in. w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Holandii itd.). Dla przykładu w samej Kalifornii, gdzie powszechne staje się stosowanie rozwiązań kamerowych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, liczba wykroczeń, w miejscach objętych kontrolą, spada nawet o 70% (!). W Wielkiej Brytanii, we wspomnianym pilotażu, uzyskano podobne wyniki.
( za MSWiA)
Myślę... Nic dodać, nic ująć.
Szubin musi trochę poczekać. A daty wydania odpowiednich uchwał świadczą o tym,że bezpieczeństwo na drodze, nie jest, ani lewicowe, ani prawicowe.
ZAMIAST KOŃCA
Droga nie zabija.
Zabijają kierowcy, którzy jadą jakby byli, co najmniej w czołgu, T-72. Jadą nie patrząc na nic i na nikogo.A piesi giną również, dlatego,że czasami zapominają,że na niektórych wsiach są już chodniki i czasami w środku jesieni są dla kierowców niewidoczni. Tak, więc szybkim środkiem do zmiany wypadkowości na drodze 246 jest patrol straży miejskiej ( niech policja zajmie się tym, czym powinna się zajmować, bo i tak ma się, czym zajmować) z urządzeniem fotoradarowym, zakupionym na koszt samorządu i strażnikami, których jedynym celem w pracy byłoby robienie odpowiedniej dokumentacji i nakładanie mandatów.
Nie wolno też zapomnieć,że czasami wypadek nie jest konsekwencją jazdy na’ podwójnym ‘gazie, czy nieostrożna jazda, a.... zawału serca.
Początkiem końca kłopotów na drodze 246 wydaje się zmiana klasyfikacji drogi. A tego nie zrobią „ radni niezależni”..Niestety, dlatego wbrew pozorom partie polityczne, ( bo zmiana klasyfikacji, to nic innego jak wola polityczna) mają bardzo dużo do powiedzenia. I tutaj umieszczę taką uwagę. Otóż wspomniałem o Radnym Michalaku, który wydaje się, że ma szczere chęci do zmian. Ja niestety rozmawiałem z Sz., P. Kindermanem, kiedy jeszcze nie był Starostą. I rzekł on wtedy, że Ja jak zostanę radnym, to mogę planować i prowadzić działania na rzecz zmian związanych z DW 246. Powiedział, też,że ON NIDGDY nie podniesie ręki za ‘ wprowadzeniem’ DW 246 do Powiatu. Art. 6a punkt 2.
Jestem ciekaw, czy koalicja w tej sprawie będzie umiała się przełamać i wbrew Staroście podjąć odpowiednią uchwałę na jednej z najbliższych sesji Rady Powiatu. Może i sam Pan Starosta się przełamie .
Osobiście wątpię.
Dużo łatwiej jest nauczycielom mówić o wprowadzeniu WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO, chociaż mam wrażenie,że obecny Starosta pamięta coś takiego jak PROPEDEUTYKA NAUKI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE i hasła o nadbudowie socjalistycznej.
Dlatego też nie widzę żadnych możliwości zmian w istniejącej sytuacji.

Paweł Prus

PS Proszę nie traktować tego wpisu, jako moją śmiertelną wojnę z PiS – em..Raczej jako dobrą radę. Do czego naprawdę może się przydać Sz. P. Senator-Minister, Sikorski?
Art. 4a.
Rada Ministrów ustali, w drodze rozporządzenia, sieć autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym
W praktyce oznacza to,że wszystkie drogi krajowe i zdecydowana większość dróg wojewódzkich ma znaczenie W. Nie wiem, czy akurat rzeczona 246. Chyba tak. No, ale proszę Państwa. A któż to zamieszkuje w Chobielinie i czy w związku z tym nie jest to droga o znaczeniu W? Tak, więc zanim nasi żołnierze „ odzyskają „ Afganistan, Irak czy coś tam innego, to może Wojsko Polskie odzyska drogę pomiędzy największymi aglomeracjami naszego powiatu. No, ale nie już Batalionów Inżynieryjno-Budowlanych. Takie kiedyś budowały ‘ gierkówkę’.
PS 2. Nowy dowcip kolejowy. Szczególnie dla Pana Starosty, co to już w latach siedemdziesiąt wiedział, co należy likwidować, ponieważ urodził się w rodzinie kolejarza i dwadzieścia lat mieszkał na dworcu ( sic?!)
Na rozmowach w siedzibie Marszałka spotykają się Marszałek oraz Dyrektor PKP Przewozy Regionalne.Trwa dyskusja na temat finansowania przewozów pasażerskich. Oczywiście wszystkie terminy ustawowe są już przekroczone. Do pokoju wchodzi sekretarka z „ butelką wody sodowej” wstrząśniętej, nie mieszanej.
Toast Marszałka w stronę Dyrektora: - No to po kolei
Głupie, podobno prawdziwe.

Zamość 2006-12-01{pages}

Autor:
Komentarze [1]

 
17.05.2019 10:54
20170627caihuali
  ugg italia
hermes belt
kate spade outlet
kendra scott rings
maui jim sunglasses
replica watches
canada goose jackets
air jordan
kate spade outlet
coach outlet
fred perry outlet
michael kors outlet
moncler doudoune pas cher
juicy couture outlet
coach canada
dolce and gabbana outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
prada outlet
lacoste outlet
kobe 12
coach outlet online
coach factory outlet
coach outlet store online
buffalo bills jerseys
fitflops
uggs outlet
suicoke
uggs
michael kors outlet
michael kors outlet
christian louboutin
mbt shoes
costa sunglasses
supra shoes
mlb jerseys
nike air max outlet
converse shoes
ugg outlet
cheap snapbacks
kate spade
coach outlet
coach outlet
true religion jeans
nike air max
toms shoes
mcm outlet
discount oakley sunglasses
valentino outlet store
the north face outlet
north face outlet
persol sunglasses
coach factory outlet
coach outlet store
ed hardy
pandora jewelry outlet
oakley sunglasses
coach outlet
balenciaga sneakers
canada goose
pandora charms
coach outlet
birkenstocks
ralph lauren outlet
yeezy boost
polo outlet
mbt shoes
nike free flyknit
ralph lauren outlet
coach outlet
匡威英国官网
christian louboutin
stone island
valentino shoes outlet
coach outlet
polo outlet
kate spade outlet
ugg schweiz
ray ban sunglasses
asics
nike air max
michael kors handbags
jordan shoes
ugg outlet
adidas wings
canada goose jackets
nike store
pandora jewelry
ed hardy outlet
louboutin shoes
coach outlet
nike outlet store
futbol baratas
maui jim sunglasses
cheap uggs
jordan 4
fila shoes
air max 2018
coach outlet
coach outlet
kate spade outlet
coach outlet
costa sunglasses
qqq


Informacje o użytkowniku  hcai238@gmail.com  Cytuj!   

Login:
Hasło:
Zarejestruj!
Zapomniane hasło
· Adidas Gazelle Sale (0)
08.12.2021 08:47
· Air Jordan 10 Herren (0)
08.12.2021 08:45
· Nike React Presto Pas Che (0)
08.12.2021 08:41
· Adidas Swift Run White (0)
08.12.2021 08:36
· Adidas Ultraboost Sale (0)
08.12.2021 08:09
· Adidas Falcon Prezzo (0)
08.12.2021 08:06
· Adidas Y-3 Rebajas (0)
08.12.2021 07:57
· Vans Era Cheap (0)
08.12.2021 07:53
· Adidas Yeezy Boost 350 V2 (0)
08.12.2021 07:40
· Adidas Superstar Sale (0)
08.12.2021 07:38

Skocz do »

kliknij by poznac oferte

strona w budowie

kliknij by poznać ofertę

kliknij by odwiedzić stronę
Czy brakuje w Szubinie szkoły językowej?
 Tak
 Nie
 Trudno powiedzieć
Wyniki
online:
12 gości
0 użytkowników

dzisiaj:

w sumie:


Stan Komunikatora:

Marta [martucha] GG:7087519
Mariusz [marian] GG:2916438
Damian [stelo] GG:3777287

Warning: fopen(themes/modern/overall_footer.php) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 8

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for themes/modern/overall_footer.php in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 9

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 9