kliknij by poznac oferte


Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
- Strona główna
- Logowanie
- Użytkownicy
- Szukaj
- Artykuły
- Download
- Kontakt
- Dni Szubina
- Wikipedia "Szubin"
Geografia i przyroda
- Położenie miasta
- Warunki naturalne
- Wsie i Sołectwa

Historia
- Historia miasta
- Historia herbu
- Sławni ludzie
- Powstanie
- Lata okupacji

Zdrowie
- szpital
- Lekarz Domowy
- przychodnie
- specjalistyka
- telefony ratunkowe
- apteki

Informacje kontaktowe
- Urzędy i Instytucje
- Placówki kulturalne
- Szkoły

Rozrywka
- Bary, PUB'y, Kluby
- Terminal Club
- Midi Hotel

Rozkład PKS, MBUS
- PKS
- MBUS

- Informacje ogólne
- AIKIDO
- SALSA
- terminarz
- regulamin
- SZLIPIHA
- Oldboys
- Szubinianka
- Lekkoatletyka
- Sport szkolny
- Tenis
- Rekreacja, hobby
- Różne
Nowości:
- XIV Igrzyska (...)
25.06.2012 20:31
- LA indywidua (...)
11.06.2012 09:58
- Trójbój LA
11.06.2012 09:54
- Czwórbój lek (...)
11.06.2012 09:47
- Indywidualne (...)
24.05.2012 20:14
- Trójbój LA
24.05.2012 20:11
- Czwórbój LA
24.05.2012 20:04
- Mini Piłka N (...)
20.05.2012 20:29
- Ważne zwycię (...)
24.03.2012 19:19
Szubińskie Towarzystwo Kulturalne
- Oficjalna strona
Rejonowa Biblioteka
- Oficjalna strona
SDK
- Informacje ogólne
- działające kółka
Plama’s
- historia
- członkowie
- historia wystaw
Flesz
- historia
- członkowie
- terminarz wystaw
Literatura
- Andrzej Klawitter
- NN
Co, gdzie, kiedy ?
- SDK
- Inne
- Artykuły

- Porady
- Pruskim Okiem
- Astronomia
- Polityka
- Pielgrzymka 2007
 Sławni Ludzie
Sławni Ludzie
22.05.2005 11:07 || Wersja do druku :: Sławni Ludzie


Sędziwój Pałuka z Szubina (XIV wiek ) - dziedzic na zamku szubińskim, najwybitniejszy z rodu Pałuków założyciel miasta Szubina w 1365 r. Pełnił m.in. stanowiska: starosty bydgoskiego, inowrocławskiego, nakielskiego, wielkopolskiego i krakowskiego, wojewody kaliskiego, regenta królewskiego tj. zastępcy króla.

Krzysztof Opaliński (XVIII wiek) - właściciel Szubina oraz 3 miast i 75 wsi w Wielkopolsce, wojewoda poznański. Autor "Satyr" i innych utworów literackich. Zasłużony w budownictwie, m.in. przebudował zamek szubiński, stwarzając z niego okazałą rezydencję magnacką, w której gromadził obrazy i inne dzieła sztuki.

Stanisław Mycielski (XVIII wiek) - właściciel Szubina. Miastu nadał i jego mieszkańcom wiele przywilejów. Starosta lubiatowski, rotmistrz kawalerii narodowej, generał-major wojsk litewskich, kawaler orderów Orła Białego i św. Stanisława. Uczestnik powstania kościusz-kowskiego, konspirator niepodległościowy, adiutant napoleońskiego marszałka Massony.

Ks. Jan Komasiński - proboszcz szubiński, jeden z głównych przywódców rewolucyjnych w Szubinie w okresie "Wiosny Ludów" 1848 r.

Ks. radca Ludwik Sołtysiński - proboszcz szubiński, duchowy przywódca o polskość Szubina w okresie niewoli pruskiej, bardzo aktywny w powstaniu wielkopolskim i przewodniczący polskiej Powiatowej Rady Ludowej w Szubinie w okresie 1918/19.

Kazimierz Grudzielski (1856-1921), generał. Zajmował się organizacją powstania wielkopolskiego (1918-1919). 11 stycznia 1919 od-niósł zwycięstwo w bitwie w rejonie Szubina i Żnina jako dowódca północnej grupy wojsk powstańczych. Od października 1919 pełnił funkcję zastępcy dowództwa Okręgu Generalnego Poznań.

Jerzy Kwasek - powstaniec wielkopolski z szubińskiej kompanii powstańczej, uczestnik trzech wojen, społecznik zasłużony dla Szubina, przyjaciel młodzieży, zmarł w końcu 1994 r. w wieku 94 lat.

Ks. Jan Klein - kustosz Biblioteki miejskiej w Bydgoszczy, dyrektor Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy, autor prac historycznych, ksiądz proboszcz w Chomętowie gm. Szubin. Aresztowany na początku okupacji hitlerowskiej zmarł w obozie w Orianienburgu 27 maja 1940 roku śmiercią męczeńską.

Dr med. Adam Majewski - absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uczestnik kampanii wrześniowej we Lwowie. Służył w Polskich Siłach Zbrojnych we Francji, Wielkiej Brytanii, na Środkowym i Bliskim Wschodzie. Lekarz Brygady Strzelców Karpackich, uczestnik kampanii włoskiej. Brał udział w bitwie o Monte Casino. W latach 1963-1966 był ordynatorem oddziału chirurgicznego Szpitala w Szubinie. Autor siedmiu prac naukowych oraz kilku pozycji literackich przedstawiających wspomnienia z czasów wojny np.: "Wojna ludzie i medycyna". Zmarł w 1797 r.

Dr Kazimierz Kurpisz - wybitny pedagog i wychowawca młodzieży trudnej, długoletni zasłużony dyrektor Zakładu Wychowawczego w Szubinie. Działacz społeczny.

Dr Edmund Grajewski - wybitny lekarz, długoletni zasłużony dyrektor Szpitala Powiatowego w Szubinie, przed 1939 r. i po 1945 r.

Hieronim Anasiewicz - długoletni aptekarz w Szubinie, działacz społeczny przed 1939 r. i po 1945 r.

Feliks Matuszak - nauczyciel, zasłużony dla sportu i kultury Szubina.

Zenon Erdman - urodzony 17.11.1918 r. w Szubinie. Długoletni pracownik administracji samorządu powiatowego i miejskiego w Szubinie, działacz harcerski - do ZHP należy od 10 roku życia do dzisiaj, w okresie okupacji kierował w Szubinie konspiracyjną drużyną harcerską "Szarych Szeregów", przez 20 lat pełnił społecznie funkcję komendanta hufca ZHP Szubin, długoletni działacz filatelistyczny, działacz kultur regionalnej - przewodniczący Koła Miłośników Szubina, członek zarządu Kujawsko - Pałuckiego Towarzystwa kulturalnego, autor szeregu publikacji z historii Szubina, Ziemi Szubińskiej i Pałuk oraz z historii harcerstwa, inicjator utworzenia Muzeum Ziemi Szubińskiej i jego pierwszy kustosz.

Henryk J. Wojtas - ur. 1946 r. z zawodu nauczyciel i artysta plastyk. Studia artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Przez szereg lat uczył unikatowego zawodu - snycerstwa. Wykonuje prace dla obiektów zabytkowych. Uprawia malarstwo i grafikę, wykonuje również ilustracje do książek. Prace graficzne eksponował na kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych. Brał udział w licznych wystawach ogólnopolskich, międzynarodowych i zagranicznych: Holandia - Maastricht i Dinxperlo, Niemcy, Kanada, Japonia, Włochy - Mediolan, Hiszpania - Barcelona, Hongkong.

Andrzej Klawitter - ur. 1952 r. w Szamocinie woj. pilskie, wykształcenie ekonomiczne. Współzałożyciel i redaktor naczelnego miesięcznika lokalnego "Szubiński Pelikan", wydawany przez Szubiński Dom Kultury. Pasjonat twórczości literackiej, pierwsze próby pisarskie rozpoczął w 1984 r., gdzie w konkursie zorganizowanym przez IV Program PR na słuchowisko zdobył I nagrodę utworem "Operacja". Wydał i opublikował między innymi takie utwory, jak: z gatunku powieści "N.N.", "Kaja i Anna", "Labirynt zazdrości", oraz jedna z ostatnich pozycji - z gatunków nowel - "Sekrety Pamięci" i "Skrzypek na wietrze".

Grzegorz Pleszyński - ur. 1955, malarz, artysta. Współzałożyciel grupy "Plama's", powstałej w 1977 roku. Organizował i brał udział w wielu wystawach zbiorowych, indywidualnych w kraju i zagranicą m.in. "100 rocznica Alberta Einsteina" 1979 i "Tatry" - 1982 r., "Destrukcja", "Opatrzność", "...i Bóg stworzył Ocean".

Ludomir Słupczyński - rodowity szubinianin. Mieszka w Warszawie, jest architektem, pracuje w Politechnice Warszawskiej. Prowadzi program TV1 pt. "Rysuj z nami" i "Postscrip-tum Razem z nami". Należałoby przyznać, że taka postać to rzadkość wśród szubinian.

Bronisław Roga - ur. 1938 roku w Białych Błotach koło Bydgoszczy. Ukończył liceum bibliotekarskie. Po skończeniu został oddelegowany do pracy w bibliotece szubińskiej jako instruktor, a od roku 1965 objął stanowisko dyrektora. W roku 1984 ukończył studia na bydgoskiej WSP na kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Jest także prezesem Kujawsko - Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie i pełni funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Szubinie i pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy w Bydgoszczy i działaczem związkowym w Bibliotece Wojewódzkiej. Od roku 1970 mieszka w Szubinie. Żona Irena skończyła szkołę muzyczną, klasę fortepianu. Prowadziła ognisko muzyczne w Szubinie, a obecnie jest na rencie. Syn, Arkadiusz ma 24 lata i studiuje na IV roku WSP, na kierunku matematyka i informatyka.

Zbigniew Sabaciński - ur. 1962 roku. Skończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w1996 r. na wydziale wychowania muzycznego. Od roku 1987 pracuje jako dyrektor SDK. Jest członkiem zarządu Kujawsko - Pałuckiego Towarzystwa Kulturalnego, wiceprezesem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Kraina uśmiechu". Jest inicjatorem wielu form życia kulturalnego i społecznego w Szubinie, a także szubińskiej gazety Pelikan, kina pelikan oraz obecnego Klubu Biegacza im. St. Bonka. Od lat jest członkiem zespołu muzycznego "Fuss", a obecnie zespołu "System". Jest współorganizatorem koła rzeźbiarskiego i Klubu Przyjaciół Astronomii. Za jego kadencji odbyło się dużo prac modernizacyjnych i budowlanych placówki.

Andrzej Wrona - ur. 1947 roku w Szubinie. W roku 1967 zdał maturę po ukończeniu Technikum Ekonomicznego. Następnie studiował prawo i administrację na UMK w Toruniu. Pierwszą pracę zawodową Andrzej Wrona podjął w wydziale oświaty przy prezydium powiatowej rady narodowej w Szubinie. Później był zatrudniony w powiatowym sztabie wojskowym. Od roku 1972 pan Andrzej pracował w Zakładzie Karnym w Szubinie, a od 1995 pełni funkcję burmistrza Szubina. W poprzednich latach Andrzej Wrona pełnił funkcję radnego przez dwie kadencje. Jako burmistrz chce zająć się zwiększeniem rynku pracy i rozwojem infrastruktury w całej gminie.

Michał Jarocki (1917-2010) Ułan, muzyk, działacz społeczny. Rodowity Szubinianin. Po ukończeniu w roku 1931 szkoły powszechnej swą edukację muzyczną kontynuował od roku 1936 jako elew 16/2 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy. Żołnierz września 1939. Obrońca Warszawy. W dniu 27.09.1939 zabrany do niewoli niemieckiej. Okupację jako przymusowy robotnik rolny spędził w Szubinie. Po wojnie zamieszkał w Pile, gdzie współtworzył i był długoletnim kapelmistrzem orkiestry dętej przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Pracował jako nauczyciel w ognisku muzycznym. W roku 1977 wrócił do Szubina. Kontynuował tu nauczanie muzyki, zostając także kapelmistrzem orkiestry dętej OSP w Szubinie. Na poddaszu swego domu przy ulicy M. Konopnickiej stworzył Izbę Tradycji 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Miejsce to było świadkiem wielu spotkań byłych żołnierzy Pułku i ich rodzin.
Izbę odwiedziło także wiele znanych osobistości m.in. Prymas J.Glemp. Najważniejsze jednak były spotkania z młodzieżą organizowane zarówno w Izbie jak i w trakcie wielu wystaw poza jej siedzibą. Efektem pracy i zabiegów m.in. Michała Jarockiego jest wiele miejsc upamiętniających losy żołnierzy 16 Pułku Ułanów. Jako depozytariusz repliki sztandaru pułkowego, członek pocztu sztandarowego, uczestniczył w wielu uroczystościach. Przy pomocy wielu osób odtworzył i spisał partytury marszów wszystkich kawaleryjskich jednostek II RP - dzieło unikalne pozostające w jednym egzemplarzu jako rękopis. Po zamknięciu Izby wiele eksponatów trafiło do Muzeum Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy oraz innych placówek. Kawaler wielu medali i odznaczeń, w tym Złotym Krzyżem Zasługi za działalność pedagogiczną. W roku 2001 mianowany do stopnia podporucznika Wojska Polskiego. Spoczął na szubińskim cmentarzu.Login:
Hasło:
Zarejestruj!
Zapomniane hasło
· Judi IDN Poker Gampang Me (0)
28.09.2021 06:17
· Slot Online (0)
28.09.2021 05:50
· Опр (0)
27.09.2021 21:04
· Audemars Piguet ROYAL OAK (0)
27.09.2021 13:27
· Kazlenta се&# (0)
25.09.2021 19:22
· Audemars Piguet Royal Oak (0)
24.09.2021 10:59
· Here are a few of the fjx (0)
24.09.2021 10:40
· omega speedmaster co axia (0)
24.09.2021 10:17
· Features of video confere (0)
24.09.2021 09:33
· Straightforward Strikes: (1)
24.09.2021 00:35

Skocz do »

kliknij by poznac oferte

strona w budowie

kliknij by poznać ofertę

kliknij by odwiedzić stronę
Czy brakuje w Szubinie szkoły językowej?
 Tak
 Nie
 Trudno powiedzieć
Wyniki
online:
8 gości
0 użytkowników

dzisiaj:

w sumie:


Stan Komunikatora:

Marta [martucha] GG:7087519
Mariusz [marian] GG:2916438
Damian [stelo] GG:3777287

Warning: fopen(themes/modern/overall_footer.php) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 8

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for themes/modern/overall_footer.php in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 9

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/szubin/domains/szubin.info/public_html/includes/functions/std.php on line 9